Home Research Education Publications Activities Resources About Me

D-Opdracht : SPAM Filter Analysis

 

Name 

Supervisor

Jeroen van Nieuwenhuizen  Dr. J.-H. Hoepman

Description

SPAM, oftewel ongevraagde, in bulk verstuurde, reclame via de email vormt een steeds grotere bron van irritatie van internet gebruikers. Het is niet ongewoon om bij het lezen van nieuwe mail te ontdekken dat ruim de helft van de mail SPAM betreft. Dergelijke hoeveelheden SPAM maken het gebruik van email minder aantrekkelijk. Vandaar dat er verschillende systemen zijn/worden ontwikkeld om SPAM tegen te gaan. Er zijn verschillende klassen van deze zogenaamde SPAM filters to onderscheiden. Zo zijn er systemen die bij de ISP centraal proberen SPAM uit de mail te filteren. Andere systemen werken lokaal bij de gebruiker. Ook zijn er verschillende heuristieken om SPAM te filteren, zoals bijvoorbeeld whitelists, blacklists, e.a. De opdracht is

Doel is om uit te vinden welke SPAM filter methoden zo effectief mogelijk zijn, eenvoudig te beheren zijn en voor zo min mogelijk overlast voor reguliere mail zorgen.

Location 

Period 

Supervisory committee

Intern  Dec 2001 - June 2002 
  • Dr. J.-H. Hoepman
  • Prof. ir. E.F. Michiels
  • Dr. S. Etalle
 


Last Version -
(Note: changeover from CVS to dotless svn version numbers on Jan 19, 2008, and changeover to GIT versioning on May 30, 2013.)
Maintained by Jaap-Henk Hoepman
Email: jhh@cs.ru.nl