Home Research Education Publications Activities Resources About Me

Hacking

Dit zijn de uitwerkingen van de Hacking opdracht.

Opdracht 1

 • Railfence van hoogte 2. Het antwoord is
   LATENWEEENVOUDIGBEGINNEN
  
 • Railfence van hoogte 4. Het antwoord is
  METMEERREGELSDUURTZOEKENLANGER
  

  Opdracht 2

 • De shift is 18:
  JE MOET GEWOON DE LETTER ZIEN TE VINDEN DIE HET MEEST VOORKOMT
  
 • De shift is 9. Hier komt de A meer voor dan de E; dat maakt het lastiger om te ontcijferen.
  MAAR ALS DE A MEER VOORKOMT DAN WORDT HET LASTIG
  
  Zeker op korte teksten kan de werkelijke frequentie van een bepaald letter behoorlijk afwijken van de frequentietabel. Er zijn zelfs boeken waarin een klinker geheel ontbreekt ( en ).

  Opdracht 3

  De oplossing is een gedicht van Jan Slauerhoff, "de Woningloze", 1941.
  Alleen in mijn gedichten kan ik wonen, 
  Nooit vond ik ergens anders onderdak; 
  Voor de' eigen haard gevoelde ik nooit een zwak, 
  Een tent werd door den stormwind meegenomen. 
  Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. 
  Zoolang ik weet dat ik in wildernis, 
  In steppen, stad en woud dat onderkomen 
  Kan vinden, deert mij geen bekommernis.
  
  De spaties in de vercijferde tekst helpen enorm bij het ontcijferen; zonder deze zouden woordjes als "de", "ik", "een" niet zo makkelijk te vinden zijn.

  Opdracht 4

  De oplossing zit verstopt in de laatste woorden op iedere regel:
  Greetings to all at Oxford. Many thanks for your
  letter and for the summer examination package
  all Entry forms and Fess Forms should be ready
  for final despatch to the Syndicate by Friday
  20th or at the very latest, I'm told, by the 21st.
  Admin has improved here, though there's room
  for improvement still; just give us all two or three
  more years and we'll really show you! Please 
  don't let these wretched 16+ proposals destroy
  your basic A and O pattern. Certainly this
  sort of change, If implemented immediately
  would bring chaos.
  
  Er zijn vele andere mogelijkheden. In heschreven teksten kun je bijvoorbeeld bepaalde letters net iets anders schrijven. Mary Queen of Scotts  


  Last Version -
  (Note: changeover from CVS to dotless svn version numbers on Jan 19, 2008, and changeover to GIT versioning on May 30, 2013.)
  Maintained by Jaap-Henk Hoepman
  Email: jhh@cs.ru.nl