Home Research Education Publications Activities Resources About Me

Symmetrische versleuteling

Dit zijn de uitwerkingen van de symmetrische versleuteling opdracht.

Opdracht 1

Eve kan alle buizen één voor één proberen. Ook kan ze, zonder buis, het bericht oprollen en langzaam maar zeker groter of kleiner maken totdat alle letters netjes tegenoverelkaar staan en er geen gaten vallen.

Om dit soort aanvallen te voorkomen kun je bijvoorbeeld expres bij het schrijven van een bericht stukjes overslaan. Ook kun je een "buis" met een onregelmatige vorm nemen (die dus dikker en dunner wordt).

Opdracht 2

Zo'n schijf van Alberti is te gebruiken voor vercijfering van een bericht, door letter voor letter het bericht te vercijferen. Zoek iedere letter in het bericht op de buitenste ring, en vervang hem door de letter die ertegenover staat op de binnenste ring. Voor ontcijfering vervang je letters op de binnenste ring door letters op de buitenste ring. Van belang is dus dat op elke ring alle letters van het alfabet voorkomen, en dat Alice en Bob dezelfde schijven gebruiken. Ook moeten beide ringen op beide schijven in dezelfde stand staan.

Het verschil tussen de Skytale en de schijf van Alberti is, dat bij de eerste alleen de plaats van de letter veranderd, en bij de tweede alleen de vorm. De eerste is een zogenaamde transpositie en de tweede een zogenaamde substitutie. Huidige symmetrische cijfers (zoals de Advanced Encryption Standard (AES)) gebruiken zowel transpositie als substitutie door elkaar.

Je kunt op heel veel manieren een transpositie maken. Een voorbeeld is om een tabel van boven naar beneden en van rechts naar links te vullen met de letters van het bericht, en vervolgens de tabel van rechts naar links en van boven naar beneden uit te lezen. De afmetingen van de tabel zijn dan dus de geheime sleutel.

Opdracht 3

Je kunt gebruik maken van het feit dat de schijf kan ronddraaien. Je kunt bijvoorbeeld afspreken om na iedere vercijferde letter de schijf één positie naar links te schuiven. Of (en dan hangt de verschuiving af van het bericht dat versleuteld wordt) je kunt afspreken dat, als de laatste vercijferde letter X is, om dan deze letter op de binnenste ring onder de A op de buitenste ring te draaien.  


Last Version -
(Note: changeover from CVS to dotless svn version numbers on Jan 19, 2008, and changeover to GIT versioning on May 30, 2013.)
Maintained by Jaap-Henk Hoepman
Email: jhh@cs.ru.nl