Home Research Education Publications Activities Resources About Me

Kader: Fouten in software

Software wordt geschreven door programmeurs, wiens taak het is instructies voor computers op te stellen. Hierbij moet gedrag vooraf gepland worden. Het blijkt razend moeilijk te zijn en gebeurt eigenlijk nooit zonder fouten. Dit is een algemeen erkend probleem, waarmee velen van ons welbekend zijn (bijvoorbeeld in de vorm van blauwe schermen). Softwarebedrijven spenderen over het algemeen meer geld en moeite aan het testen van hun software dan aan het schrijven ervan. Ook is veel wetenschappelijk onderzoek erop gericht om fouten in software ofwel vooraf te voorkomen, ofwel achteraf te detecteren. Een deel van het probleem is dat het verre van eenvoudig is om in detail vast te leggen (te specificeren) wat goed en fout gedrag is.

Foutvrije software is bij de huidige marktmechanismen (productiedruk) en stand van de techniek niet te verwachten. Indien de broncode open is, worden zulke fouten sneller gevonden - en gerepareerd, in zogenaamde patches. Dit is een voordeel, maar tegelijkertijd ook een nadeel. Een kwaadwillende heeft bij open broncode meer mogelijkheden om eventuele fouten te exploiteren.  


Last Version -
(Note: changeover from CVS to dotless svn version numbers on Jan 19, 2008, and changeover to GIT versioning on May 30, 2013.)
Maintained by Jaap-Henk Hoepman
Email: jhh@cs.ru.nl