Home Research Education Publications Activities Resources About Me

Verstikkende Veiligheid

Pech wordt niet meer geaccepteerd. Struikelen over een stoeptegel: de gemeente wordt aangeklaagd. Risicos worden gemeden: voor jezelf beginnen getuigt van heldenmoed, kinderen worden (over)beschermd opgevoed. Onder het mom van terrorismebestrijding worden verregaande veiligheidsmaatregelen ingevoerd, zoals de identificatieplicht. Deze ondermijnen de burgerrechten - en verbeteren de veiligheid absoluut niet. Angst regeert de samenleving. Een verstikkende veiligheidsdrang dood alle creativiteit en berooft ons van onze vrijheid.

Bijdrage aan het Volkskrant forum de Sociale Agenda, 16-9-2005

Dr. Jaap-Henk Hoepman is senior onderzoeker security en cryptografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.  


Last Version -
(Note: changeover from CVS to dotless svn version numbers on Jan 19, 2008, and changeover to GIT versioning on May 30, 2013.)
Maintained by Jaap-Henk Hoepman
Email: jhh@cs.ru.nl