Schakelcursus WiskundeInfo: Wegens ziekte van de hoofddocent bevindt de planning zich tijdelijk op deze website.

Week
Werkcollege
Hoorcollege
45Bespreking Toets 2Begin onderdeel calculus.
Samenvatting t/m 1.2.2 (nog geen kettingregel)
46Opgaven + extra opgavenKettingregel (+ afgeleide van inverse functie als toepassing hiervan)
en de standaardafgeleiden van exp, log, sin, cos, tan
47Opgaven Stof
48 Hulpmateriaal blz. 14-15: 1adeg, 4bdl Integreren: substitutie, partieel integreren, voorbeelden en standaardfuncties
Opmerkingen
49 Opgaven Voorbeelden en toepassing: Hoe ver kan ik gooien?
50 Hulpmateriaal blz. 14-15: 3csuwx, 5 en
bereken de primitieve van x.3log x.
Test 3: Calculus
51 Begin onderdeel lineaire algebra.
Vectoren

We behandelen hoofdstuken 1–4 van Sherrill of hoofdstukken 1–6 van Carter et al. Sherrill is erg kort en beschrijft vergelijkingssystemen niet; Carter is soms lang van stof, maar vooral omdat zij meer voorbeelden en oefenopgaven geeft. De originele webpagina van Carter et al. staat hier.

2 Opgaven en Antwoorden Matrices
Let op: 8 januari zitten we in zaal HG00.308!
3 Opgaven en Antwoorden Vergelijkingssystemen
4 Opgaven
Let op: We zitten vanaf nu in zaal HG01.340!
Determinanten
5 Opgaven Test 4: Lineaire Algebra

N.B.: Het hertentamen is op 27 april 2009.

Dictaten: Calculus: samenvatting en hulpmateriaal.
Lineaire algebra: Sherill en Carter.