Persoonlijke organisatiepagina van  Marko van Eekelen, formeel Dr. M.C.J.D. van Eekelen,

 

Mijn huidige lidmaatschappen van vakorganisaties: ACM, EAPLS, IPA, NVTI, FMICS.


Mijn huidige organisatieactiviteiten:

·         Voorzitter van de vakgroep Informatica van de Open Universiteit.

·         Programmaleider van de Master Software Engineering van de Open Universiteit.

·         Programmaleider ad interim van de Bachelor Informatica van de Open Universiteit.

·         Institutional member of the Dutch national association for Software Engineering VERSEN.

·         Voorzitter van het steering committee van de TFP symposia.

·         Wetenschappelijk directeur in Nijmegen van LaQuSo, Laboratory for Quality Software.

Vroegere organisatieactiviteiten:

Chair of the steering committee of the TFP symposia for many years (2008-2017).

presenting a group of Open University graduates their certificates in a formal ceremony in nice surroundings (Bergen op Zoom 2015, Vorden 2014, Enschede 2013).

coordinator of the RU Nijmegen Cyber Security Bachelor and

·         Lid van de adviesraad van het ICT Innotatie Platform Duurzame ICT

·         Lid van de wetenschapelijke adviesraad van het ICT Innovatieplatform Productsoftware

·         Ik vertegenwoordig LaQuSo in Q-platform van de Society for ICT Quality Professionals. De Society for ICT Quality Professionals is een initiatief van ICT Automatisering, KZA, LaQuSo, Sogetien SySQAonder auspiciën van SPIder.  Jaarlijks organiseren we voor 100-200 deelnemers verschillende Q-conferenties voor de Q-community.

·         Lid van het managementoverleg van het Institute for Computing and Information Sciences van de Radboud Universiteit Nijmegen.

·         Lid van de Commissie Onderwijs en Onderzoek van de faculteit Informatica van de Open Universiteit Nederland

·         Projectleider van het CodeYard project: een open source community voor middelbare scholieren.

·         Directeur van de Nijmeegse vestiging van LaQuSo, Laboratory for Quality Software, een samenwerkingsverband met de Technische Universiteit Eindhoven.

·        Voorzitter van de werkgroep Software Kwaliteit van het Platform voor ProductSoftware. Vanuit die werkgroep was ik lid van de programmacommissie van het Nationaal Productsoftware Congres wat op 10 en 11 april als onderdeel van het ICT-kenniscongres 2006 in de RAI gehouden werd. In 2007 is door mij over dit onderwerp gepresenteerd op het door ICTRegie georganiseerde ICT-Delta Innovatie congres op 22 en 23 mei in Utrecht.

·         Voorzitter van de jury voor de Informatica Bachelor en Master RU-AIA Awards en de Informatiekunde Bachelor en Master RU-GX-Innovation Awards.

 ·         Voorzitter van de RU Examencommissie Informatica en Informatiekunde.

·        Voorzitter van de RU benoemingsadviescommissies voor de hoogleraar ‘Computer Aided Diagnosis’ en de security hoofddocenten ‘Language-Based Security’ en ‘Security of Pervasive Systems’.

·         Van TFP 2007 (New York, USA) was ik lid van het program committee.

·         Symposium Chair van het Symposium on Trends in Functional Programming 2006 dat gehouden werd in Nottingham (UK).

·         Mede-organisator van de Verification and Validation of Software Systems (VVSS) conferenties in 2005, 2007 en 2008.

·         Projectleider van het Nijmeegs deel van het European Open Source Service Standard project (EOS3) (administratief ook wel EuroQuis genoemd), een interregionaal (Nederland, Duitsland) samenwerkingsproject betreffende open source. De Nijmeegse verantwoordelijkheid betreft vooral het opzetten van een kwaliteitsstandaard voor open source projecten en producten.

·         Lid van de voorbereidingsgroep voor een interuniversitaire Master of Software Security (met de TU’s Eindhoven en Twente en de Radboud Universiteit) die wordt uitgevoerd door het Kerckhoffs Institute for Computer Security.

·         Lid van het Steering Committee van de Trends in Functional Programming Symposia.

·         In het academisch jaar 2004-2005 was ik lid van de FNWI-Colloquium Doctum Commissie.

·         Voorzitter van het programmacomité van het Symposium on Trends in Functional Programming 2005, September 23-24, 2005, Talinn, Estland; dezelfde locatie als ICFP 2005 en GPCE 2005.

·         In 2004 maakte ik, grotendeels als fungerend voorzitter, onderdeel uit van de Computer Science jury van de 11th International Conference of Young Scientists (ICYS2004) voor middelbare scholieren.