Erik Barendsen
Erik Barendsen

hoogleraar vakdidactiek informatica
Open Universiteit

universitair hoofddocent
Onderwijsinstituut voor Informatica en Informatiekunde
Institute for Computing and Information Sciences
Radboud Universiteit Nijmegen

Contact