IPK001: Formeel Denken

Docenten

Stof

Het dictaat staat als pdf file op deze webpagina. De hoofdstukken van het dictaat zijn:

Over ieder hoofdstuk zal een toets worden afgenomen (deze toetsen zijn niet verplicht, de beoordeling aan eind van de cursus is door middel van een tentamen). De toetsen kunnen evenwel worden gebruikt om het eindcijfer te verbeteren, volgens de formule verder op deze pagina.

Rooster

Op deze pagina geven we zo goed mogelijk weer wat er wanneer waar gedaan wordt voor deze cursus, maar dit is een pagina die handmatig wordt bijgehouden en bijvoorbeeld zaalwijzigingen worden hier dus niet automatisch verwerkt. Controleer dan ook altijd je persoonlijke rooster voor de laatste informatie over de zalen.

De coördinaten van de cursus zijn:

Zowel op maandag als op woensdag wordt een combinatie van werkcollege en hoorcollege gegeven. De toetsen duren altijd drie kwartier, 16.45–17.30, en worden voorafgegaan (behalve de inhaaltoets) door een responsiecollege.

week datum 1e uur 2e uur opmerkingen
werkcollege hoorcollege
responsiecollege toets
36 1 september 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Twee uur hoorcollege op dinsdag, 10.45–12.30 in CC2.
2 september 1: A, B, C, D 1.5, 1.6, 1.7
37 7 september 1: E, F, G, H, I 2.1, 2.2
9 september recap toets 1 LIN3, LIN1 en HG00.086.
38 14 september 2: A, B, C, D 2.3
16 september 2: E, F, G, H, I, J 2.4
39 21 september 2: K, L, M geen college Alleen werkcollege.
23 september recap toets 2 LIN3, LIN1 en HG00.086.
40 28 september geen college 3.1 Alleen hoorcollege.
30 september 3: A, B 3.2
41 5 oktober 3: C, D, E 3.3
7 oktober 3: F, G, H 3.3, 3.4
42 12 oktober 3: I, J, K, L, M 3.5, 3.6
14 oktober 3: N, O, P, Q, R 3.6
43 19 oktober 3: S, T, U, V geen college Alleen werkcollege.
21 oktober recap toets 3 LIN3, LIN1 en HG00.310.
44 26 oktober kwartaalonderbreking
28 oktober kwartaalonderbreking
45 2 november kwartaalonderbreking
4 november kwartaalonderbreking
46 9 november geen college 4.1 Alleen hoorcollege.
11 november 4: A, B, C 4.2, 4.3, 4.4
47 16 november 4: D, E, F, G, H, I 4.5, 4.6, 4.7
18 november 4: J, K, L, M, N, O, P 4.8
48 23 november 4: Q, R, S 4.8
25 november 4: T, U, V, W 4.9
49 30 november 4: X, Y, Z 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
2 december recap toets 4 LIN3, LIN1 en GN4.
50 7 december 5: A, B, C, D, E, F 5.5
9 december 5: G, H, I 5.6
51 15 december 5: J, K, L, M, N, O toepassingen Let op: college op dinsdag, 10.45–12.30 in LIN4.
16 december recap toets 5 LIN3, LIN1 en HG00.086.
52 21 december kerstvakantie
23 december kerstvakantie
1 28 december kerstvakantie
30 december kerstvakantie
2 4 januari geen college
6 januari geen college
3 11 januari recap: oud tentamen
13 januari inhaaltoets Let op: er is maar één zaal, namelijk LIN3. Toets is van 16.30–17.15 voor mensen zonder recht op extra tijd en 16.30–17.30 voor mensen met recht op extra tijd.
4 18 januari kwartaalonderbreking
20 januari kwartaalonderbreking
5 25 januari kwartaalonderbreking
26 januari vragenuur HG00.304, 16.45–17.30.
27 januari tentamen HAL 2, 12.30–15.30.

(Deze tabel wordt gedurende het semester eventueel aangepast naar de laatste inzichten.)

In de rode vakjes kun je op de sectienummers klikken voor video's van twee jaar geleden (een pagina met de lijst van deze video's staat ook op podcast.science.ru.nl). Dit werkt mogelijk alleen binnen het netwerk van de RU.

Beoordeling

Het eindcijfer is

max(tentamen, (gemiddelde van de vijf beste toetsen + tentamen)/2)

Eindcijfers worden op halven afgerond. Echter, indien dit afgeronde cijfer een 5.5 oplevert wordt individueel bepaald of het een 5.0 of een 6.0 wordt.

Zowel de toetsen als het tentamen zijn "gesloten boek". De inhaaltoets is ook toegankelijk voor studenten die alle andere toetsen hebben gedaan (in dat geval tellen de beste vijf van de zes).

Studenten die de cursus Beweren en Bewijzen al met een voldoende hebben afgerond, kunnen volstaan met het afleggen van de toetsen over de laatste drie hoofdstukken van de syllabus. Indien ze voor deze drie toetsen gemiddeld een voldoende halen, kunnen ze dit gemiddelde als eindcijfer laten tellen. In dat geval hoeven ze het eindtentamen niet te maken.

Uitwerkingen

Het bestand met de uitwerkingen wordt normaal gesproken elk weekend handmatig uitgebreid met de uitwerkingen van de opgaven uit de voorafgaande week. Soms vergeten we dit, dus als je te lang moet wachten, laat het ons horen! De uitwerkingen komen via een ander kanaal ook in Blackboard, dus daar kun je ook kijken als je iets mist.

Toetsen en Tentamens

Toetsen van dit jaar

Toetsen van vorig jaar

Toetsen van eervorig jaar

Toetsen van eereervorig jaar

Toetsen en tentamens van eereereervorig jaar

Toetsen en tentamens van eereereereervorig jaar

Toetsen en tentamens van eereereereereervorig jaar

Toetsen en tentamens van eereereereereereervorig jaar

Toetsen en tentamens van eereereereereereereervorig jaar

Toetsen en tentamens van eereereereereereereereervorig jaar

Toetsen en tentamens van eereereereereereereereereervorig jaar

Toetsen en tentamens van eereereereereereereereereereervorig jaar

Nog oudere toetsen

En een nóg oudere toets

I know regular expressions!

[Everybody stand back.]