Home Research Education Publications Activities Resources About Me

Het Blauwe Boekje

Privacy is belangrijk. Het biedt bescherming tegen opdringerige bedrijven of een alwetende overheid. Doel is de machtsbalans tussen individu en maatschappij in evenwicht te houden. Dit is in een democratische rechtstaat niet alleen een individueel belang, maar ook een maatschappelijk belang. Privacy is daarom een grondrecht. Strenge Europese wetten beschermen de privacy van alle mensen op Europees grondgebied.

Helaas is deze wetgeving complex en vaag. Ze biedt weinig concrete handvatten voor ontwerpers en systeembouwers. Dat is een probleem als je een systeem privacy vriendelijk wilt ontwerpen. Bijvoorbeeld door de privacy by design ontwerpfilosofie toe te passen, die vereist dat privacybescherming vanaf het begin af aan meegenomen wordt bij het ontwerpen en bouwen van nieuwe systemen. Privacy wordt daarmee, net als beveiliging, een softwarekwaliteitsattribuut. Privacy by design is vanaf 2018 wettelijk verplicht. Maar je kunt het ook gebruiken om verder te gaan dan de minimale bescherming die de wet vereist, bijvoorbeeld door te innoveren op basis van privacy.

Maar hoe maak je privacy by design concreet? En hoe pas je het in de praktijk toe? Privacyontwerpstrategieën geven hierop een antwoord. Ze vertalen vage juridische eisen in concrete ontwerpeisen. Ze formuleren onderwerpen voor de discussie over hoe het te ontwerpen systeem er uit moet zien. Ze sturen de eerste ontwerpschetsen in een privacy vriendelijke richting, door in het begin te dwingen weloverwogen principiële keuzes te maken.

Dit boek is gericht op alle organisaties (bedrijfsleven of overheid) die persoonsgegevens verwerken. Zij is met name bedoeld voor ontwerpers en bouwers van systemen die persoonsgegevens verwerken, en de mensen die voor die systemen verantwoordelijk zijn.

Dit boek beschrijft de acht privacyontwerpstrategieën. Iedere strategie wordt kort uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van praktische voorbeelden. Daarnaast worden een aantal concrete technieken genoemd waarmee de strategie in de praktijk geïmplementeerd kan worden.


Last Version - Tue Oct 26 10:24:11 2021 +0200 / e1e3326.
(Note: changeover from CVS to dotless svn version numbers on Jan 19, 2008, and changeover to GIT versioning on May 30, 2013.)
Maintained by Jaap-Henk Hoepman
Email: jhh@cs.ru.nl