Leertaak 4

Berekeningen in de lambda-calculus

Achtergrond

De lambda-calculus is een berekeningsmodel dat gebaseerd is op herschrijven, net als de termherschrijfsystemen die we hebben gezien in de cursus Semantiek en Logica 1. Lambda-calculus is zeer eenvoudig: de taal bevat alleen applicatie en abstractie (en bijvoorbeeld geen pattern-matching, functienamen en directe recursie). Bovendien er is slechts één, universele, herschrijfregel. Lambda-calculus is bij uitstek geschikt om berekeningen in functionele talen in de meest pure vorm te analyseren.

Leerdoel

Na het voltooien van deze taak kunt u

Instructie

  1. Lees Barendregt & Barendsen, p. 5-10, p. 12 (alleen Example 2.10), p. 23. Kernbegrippen:
  2. Beantwoord opgave 1 van de opgavenbundel (vat de gelijkheden op als meerstaps reducties).
  3. Bepaal de normaalvorm van de termen SKIKISS en S(SK)I.
  4. Teken de reductiegraaf van de term in opgave 16.
  5. Bepaal lambda-termen bij de reductiegrafen in opgave 10 (i) en (ii).

Product

Reflectie