Leertaak 4

Berekeningen in de lambda-calculus

Achtergrond

De lambda-calculus is een berekeningsmodel dat gebaseerd is op herschrijven, net als de termherschrijfsystemen die we hebben gezien in de cursus Semantiek en Logica 1. Lambda-calculus is zeer eenvoudig: de taal bevat alleen applicatie en abstractie (en bijvoorbeeld geen pattern-matching, functienamen en directe recursie). Bovendien er is slechts één, universele, herschrijfregel. Lambda-calculus is bij uitstek geschikt om berekeningen in functionele talen in de meest pure vorm te analyseren.

Leerdoel

Na het voltooien van deze taak kunt u

Instructie

  1. Lees Barendregt & Barendsen, p. 5-11 tot Remark 2.8, p. 12 (alleen Example 2.10), p. 23-24 tot en met Example 4.3. Kernbegrippen:
  2. Beantwoord opgave 1 van de opgavenbundel.
  3. Bepaal de normaalvorm van de termen SKIKISS en S(SK)I.
  4. Teken de reductiegraaf van de term in opgave 16.
  5. Bepaal lambda-termen bij de reductiegrafen in opgave 10 (i) en (ii). (NB Antwoord bij (ii): (\yx.y (\z.zz))(\v.vv) I

Product

Reflectie