Afstudeerprojecten bij Theo Schouten


Afstuderen kan zowel intern bij de afdeling ITT als extern bij andere afdelingen van de Universiteit of bij bedrijven.
Interne projecten sluiten vaak aan bij mijn bestaande onderzoeksprojecten of openen nieuwe wegen.
Externe projecten kunnen plaatvinden bij het Universitair Medisch Centrum, het NICI of bij bedrijven zoals KEMA, OCE, FICO, etc.
Kijk bij Master Theses voor vorige afstudeerprojecten.
Ik stel het op prijs dat je tijdig met mij contact opneemt, ontwikkelingen gaan snel en ik zoek graag samen met je naar een geschikte opdracht afhankelijk van je belangstelling en mogelijkheden.
Denk aan de richtlijnen en bekijk de informatie in Master Thesis Lab.


Interne opdrachten


Externe opdrachten

Deze liggen vaak op het gebied van verwerking van beelden en het gebruik van neurale netwerk methoden. Maar ook andere onderwerpen kunnen aan bod komen, zoals aansturing en controle van apparatuur, netwerken voor transport van beelden, etc.