Title

Format

Response to the question “what is the basis of

SECDSA security?” posted on stackexchange.

PDF

Building European Digital Identity (EUDI)-wallets based on Split-ECDSA.

PDF

Innovatie potentie van pseudoniemen, presentatie voor de Rijksbrede CIO Dag 2020, 5 maart 2020.

PDF

Polymorphic Encryption and Pseudonymization in the Dutch eID scheme, presentatie voor de IRMA meeting van 23 september 2016. Zie https://www.irmacard.org.

PDF

On-line registratie en verstrekking van authenticatiemiddelen, Congres Digitaal Zakendoen & eID, 15-16 juni 2016, Electronic Commerce Platform Nederland.

PDF

Toepassing van ABC4Trust in ITS Intelligent Transport Systems (‘slimme auto’s), 10 mei 2016.

PDF

Reactie op “Wetsvoorstel pseudonimiseren van leerlinggegevens ten behoeve van de toegang tot en het gebruik van digitale leermiddelen” Zie ook http://www.internetconsultatie.nl/wetpseudonimiseren.

PDF

Privacy vriendelijk betalen met polymorfe eID technieken, Privacy First publieksdebat: het recht op anonieme betaling, 7 april 2016. Zie ook

https://www.privacyfirst.nl/aandachtsvelden/financiele-privacy.html

PDF

Deskundigenbijeenkomst cliëntenrechten bij elektronische gegevensverwerking, Eerste Kamer, 5 april 2016. Aangeboden “A4-je” waarin onder meer wordt aangegeven hoe een centrale “verwijsindex” (privacy hotspot) zou kunnen worden gepseudonimiseerd.

Zie ook https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33509_clientenrechten_bij 

PDF

Gebruik van polymorfe pseudoniemen in het onderwijs, IRMA meeting, November 6, 2015.

PDF

Using Idemix (IRMA card) in a federative scheme, IRMA meeting, May 22 2015.

PDF

A third generation eID scheme based on polymorphic pseudonymization, Crypto Working Group TU Eindhoven, Utrecht, December 5, 2014.

PDF

Reactie column “Wilt u af van de authenticatiepooier?”, FD 06-02-2016

PDF