De Menselijke Maat in ICT

Auteur: Bart Jacobs

Versie 1.0, Januari 2007, ISBN 978-90-9021619-5
Licentie: Creative Commons , Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken
Privacy policy

Dit boek is gratis beschikbaar via onderstaande links, in verschillende layouts (maar met precies dezelfde text):

Bespreking

Samenvatting

Dit boek verschaft een kijkje achter de schermen van moderne ICT. Het onthult hoe het gebruik van computers ons leven niet alleen gemakkelijker en veiliger maakt, maar ook nieuwe risico's introduceert, vooral voor onze privacy maar ook voor onze persoonlijke veiligheid. Het toenemend gebruik van ICT voor identiteitscontrole, gegevenscontrole, centrale opslag van persoonsgegevens en profilering mag bedoeld zijn ter vergroting van de publieke veiligheid, maar heeft ook negatieve gevolgen zoals afgedwongen transparantie, vervreemding en identiteitsfraude, en op den duur mogelijk zelfs ook conformisme en volgzaamheid uit angst voor een bad profile, waardoor verdere uitsluiting en isolement volgt.

Tegenover dit sombere beeld wordt onderzocht hoe een menselijke maat in ICT gerealiseerd zou kunnen worden via moderne technieken, met aandacht voor differentiatie (in plaats van uniformisering) en kleinschaligheid. Wezenlijk daarbij is dat persoonlijke informatie zoveel mogelijk onder directe controle staat van de individuen die het betreft, bijvoorbeeld via decentrale opgeslag bij mensen zelf. Informatie is macht, en verdeling van informatie en macht is noodzakelijk om op de langere termijn individuele autonomie te kunnen waarborgen. Daarbij is het nodig dat individuen beter bekend zijn, en om kunnen en willen gaan, met moderne technieken. Bij dit alles dienen we ons scherp bewust te zijn van de consequenties van de keuzes die we nu maken om wel of niet zulke privacyvriendelijke technieken te ontwikkelen en in te zetten. Belangrijke aanbevelingen daarbij zijn: (1) pas registratie en monitoring van het gedrag van burgers alleen selectief (en niet breed en ongericht) toe, en (2) geef mensen individuele zeggenschap en eigen controlemogelijkheden in identiteitsvaststellingen en gegevensopslag.


Last modified: 2007-07-09 09:34:22