Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op termherschrijven: een formeel systeem gebaseerd op gerichte vergelijkingen dat zowel kan worden gebruikt om te redeneren over wiskundige structuren en om algoritmes te definiëren. Binnen deze richting heb ik zowel gekeken naar eerste- als naar hogere-orde systemen, en ook de uitbreidingen van "constrained" en "conditional" termherschrijfsystem.

Momenteel ligt mijn focus op het gebruik van termherschrijfsystemen in andere richting van de informatica. Dit gebied is namelijk diep ontwikkeld over een periode van vele tientallen jaren en allerlei vragen (terminatie, confluentie, complexiteit, completering, ...). Veel van de onderliggende ideeën zijn ook in andere gebieden toepasbaar, zoals bijvoorbeeld programmaverificatie, complexiteitsanalyse, foutbomen en meer.

In het menu links staan er verwijzingen naar mijn publicaties (zowel formeel als informeel, en inclusief mijn Masterscriptie en proefschrift), en naar de analysetools die ik heb geschreven als onderdeel van dit onderzoek. Hier staat ook een korte beschrijving van de projecten waar ik aan heb deelgenomen.