Yes, I like scanning books. (I even more would like to do the meta-thing and create a great program to scan books with. However, until now I just played a lot with OmniPage Pro, Readiris Pro and the OCR in Acrobat.) Here are some of the results. They are coded in a language of my own invention called Saturated ASCII Text or SAT. No, you don't have to like it :-) (Well if you really don't like it, here are small C programs to convert SAT to RTF, to XHTML and to LaTeX.)

Not all of these texts are copyright-free. I didn't link the novels that suffered from this problem here, but I hope the short stories (i.e., the texts that are less than 32K) won't harm too much. If anyone objects to his or her text being here, please contact me and I'll remove it immediately.


*
Douglas Adams, Dirk Gently's Holistic Detective Agency.
This time there would be no witnesses.
Douglas Adams, Getting the Book Invented Properly.
Getting the book invented properly has been a long, hard slog for mankind.
Lloyd Alexander, The Book of Three.
Taran wanted to make a sword; but Coll, charged with the practical side of his education, decided on horseshoes.
Lloyd Alexander, The Black Cauldron.
Autumn had come too swiftly.
Hans Christian Andersen, De tondeldoos.
Er kwam een soldaat over de straatweg aanmarcheren.
Isaac Asimov, The Caves of Steel.
Lije Baley had just reached his desk when he became aware of R. Sammy watching him expectantly.
Isaac Asimov, The Naked Sun.
Stubbornly Elijah Baley fought panic.
Isaac Asimov, Foundation trilogy.
His name was Gaal Dornick and he was just a country boy who had never seen Trantor before.
Isaac Asimov, The Gods Themselves.
"No good!" said Lamont, sharply.
Isaac Asimov, Nightfall.
Aton 77, director of Saro University, thrust out a belligerent lower lip and glared at the young newspaperman in a hot fury.
Isaac Asimov, The Red Queen's Race.
Here's a puzzle for you, if you like.
Isaac Asimov, The Weapon Too Dreadful to Use.
Karl Frantor found the prospect a terribly dismal one.
Margaret Atwood, The Handmaid's Tale.
We slept in what had once been the gymnasium.
Richard Bach, Jonathan Livingston Zeemeeuw.
Het was ochtend en de nieuwe zon strooide goud op de golfjes van een kalme zee.
James M. Barrie, Peter and Wendy. [gut]
All children, except one, grow up.
L. Frank Baum, The Wonderful Wizard of Oz. [gut]
Dorothy lived in the midst of the great Kansas prairies, with Uncle Henry, who was a farmer, and Aunt Em, who was the farmer's wife.
Peter S. Beagle, The Last Unicorn.
The unicorn lived in a lilac wood, and she lived all alone.
Thea Beckman, Kruistocht in spijkerbroek.
"... en dit," zei dr. Simiak, "is dan de materietransmitter."
Thea Beckman, Met Korilu de Griemel rond.
Jasper was de knapste jongen in Amsterdam.
Belcampo, Het grote gebeuren.
Onze aardbol is rond en alom heerst op haar het woeden der geschiedenis.
Pietro Bembo, De Aetna.
Factum a nobis pueris est, et quidem sedulo Angele;
Gregory Benford, Timescape.
Remember to smile a lot, John Renfrew thought moodily.
Bescherming Bevolking, Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf.
Luister voor mogelijke waarschuwingen en/of mededelingen naar de radio.
Bescherming Bevolking, Toelichting op de wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf.
Wanneer het ondanks alle pogingen een oorlog af te wenden toch zover zou komen is het gevaar, waardoor u zeker in het begin het eerst bedreigd wordt, het luchtgevaar.
Paul Biegel, De grote kleine kapitein.
De kleine kapitein woonde boven op het duin.
Paul Biegel, Het Sleutelkruid.
Als je ver naar het zuiden reist, kom je aan de blauwe zee.
Paul Biegel, De tuinen van Dorr.
Er was maar één manier om het pikzwarte water over te komen: in het rieten bootje van de dwerg.
Paul Biegel, De vloek van Woestewolf.
De kist was zwaar.
Godfried Bomans, Wonderlijke nachten.
In het huis waar Simon, de kleine jongen, woonde, leefde ook een kabouter.
Ferdinand Bordewijk, Blokken, Knorrende beesten & Bint.
Het vliegtuig ging zijn weg, pijlrecht, een rood seinlicht voorop, versterkt door kristallen prisma's.
Jorge Luis Borges, De Aleph en andere verhalen.
Op de schrijnende morgen in februari waarop Beatriz Viterbo stierf, na een grootse doodsstrijd die geen moment naar sentimentaliteit noch naar angst neigde, zag ik dat de ijzeren aanplakborden van de Plaza Constitucion opnieuw beplakt waren met een of andere reclame voor lichte sigaretten; dat stak me, want ik begreep dat het rusteloze, grote heelal al bezig was zich van haar te distantiëren en dat die verandering de eerste was van een eindeloze reeks.
Jorge Luis Borges, De roos van Paracelsus & Blauwe Tijgers.
Een beroemde pagina van Blake maakt van de tijger een vuur dat gloeit en een eeuwig archetype van het Kwaad; ik geef de voorkeur aan die uitspraak van Chesterton waarin hij hem definieert als een symbool van verschrikkelijke elegantie.
Jorge Luis Borges, Het boek van zand.
Het gebeurde in februari 1969 in Cambridge, ten noorden van Boston.
Ben Bova, Cyberbooks.
The first murder took place in a driving April rainstorm, at the corner of Twenty-first Street and Gramercy Park West.
Ray Bradbury, A Sound of Thunder.
The sign on the wall seemed to quaver under a film of sliding warm water.
Ray Bradbury, Fahrenheit 451.
It was a pleasure to burn.
Battus (alias of Hugo Brandt Corstius), De bladzij.
Tussen letter en boek staat de pagina.
H. J. M. Broos, Kleine Griekse Mythologie.
Wat is mythologie, wat is in het bijzonder Griekse mythologie?
L. E. J. Brouwer, Leven, Kunst en Mystiek.
Nederland ontstond en werd in stand gehouden door het afslibsel der rivieren; er vormde zich een evenwicht van duinen, delta, getijden en afwatering, een evenwicht, waarin mee waren opgenomen tijdelijke overstroomingen van gedeelten der delta.
Jeroen Brouwers, Het hout.
De pij irriteert mijn huid.
Jean de Brunhoff, Histoire de Babar, le petit éléphant.
Dans la grande forêt un petit éléphant est né.
E. A. Wallis Budge, The Book of the Dead.
A Hymn of Praise to Ra when he riseth in the Eastern part of Heaven.
H. Bunge, Overwegingen van een sterrenwichelaar.
Wanneer men den doorsnêe-mensch zou vragen om een uiteenzetting te geven van het begrip "astrologie", zou men in de meeste gevallen te hooren krijgen: "de astrologie is een soort waarzeggerij uit de sterren", en meestal zal dit antwoord gepaard gaan met de verzekering, in een of anderen vorm, dat de spreker te verlicht is om aan dergelijke dingen te gelooven.
Orson Scott Card, Ender's Game.
"I've watched through his eyes, I've listened through his ears, and tell you he's the one."
Lewis Carroll, Alice's Adventures under Ground. [gut]
Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, and where is the use of a book, thought Alice, without pictures or conversations?
Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland. [gut]
Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, "and what is the use of a book," thought Alice, "without pictures or conversations?"
Lewis Carroll, De avonturen van Alice. [dbnl]
Alice begon er genoeg van te krijgen om naast haar zusje aan de waterkant te zitten en niets te doen: ze had een paar keer in het boek gegluurd, dat haar zusje aan het lezen was, maar daar stonden geen plaatjes en gesprekken in "en wat is nu een boek zonder plaatjes en gesprekken?" dacht Alice.
Lewis Carroll, The Hunting of the Snark. [gut]
"Just the place for a Snark!" the Bellman cried, as he landed his crew with care;
Angela Carter, Reflections.
I was walking in a wood one late spring day of skimming cloud and shower-tarnished sunshine, the sky a lucid if intermittent blue – cool, bright, tremulous weather.
Angela Carter, The Bloody Chamber and Other Stories.
I remember how, that night, I lay awake in the wagon-lit in a tender, delicious ecstasy of excitement, my burning cheek pressed against the impeccable linen of the pillow and the pounding of my heart mimicking that of the great pistons ceaselessly thrusting the train that bore me through the night, away from Paris, away from girlhood, away from the white, enclosed quietude of my mother's apartment, into the unguessable country of marriage.
Angela Carter, The Infernal Desire Machines of Doctor Hoffman.
I remember everything.
Ted Chiang, Stories of Your Life and Others.
Your father is about to ask me the question.
Arthur C. Clarke, The Nine Billion Names of God.
"This is a slightly unusual request," said Dr. Wagner, with what he hoped was commendable restraint.
Ernest Cline, Ready Player One.
Everyone my age remembers where they were and what they were doing when they first heard about the contest.
Carlo Collodi, Pinokkio.
Er was eens...
constant & aldo van eyck, voor een spatiaal colorisme.
Dit ruimte-kleur experiment (Stedelijk Museum, Amsterdam 1952) was een spontane reactie op de passieve rol die de kleur tot nu toe in de moderne architectuur speelt.
Robert Coover, The Babysitter.
She arrives at 7.40, ten minutes late, but the children, Jimmy and Bitsy, are still eating supper, and their parents are not ready to go yet.
Louis Couperus, Het zwevende schaakbord. [dbnl]
Nu van Riddereeuw de nevels omhoog trekken – dicht gordijn, dat oprolt voor schouwspel van eeuwen her – zien wij, o toeschouwer, het Land van Logres en het strekt zich uit als een donkere, scherp geknipte silhouet van ridderburchten en bosschen, zwart, tegen een rood-blauw geluchte.
Louis Couperus, Psyche. [dbnl]
Reusachtig massief, met driehonderd torens, op den hoogsten top van een rotsgebergte, rees het koningsslot in de wolken.
Louis Couperus, Psyche.
Gigantically massive, with three hundred towers, on the summit of a rocky mountain, rose the king's castle high into the clouds.
Philip J. Davis & Reuben Hersch, The Ideal Mathematician.
We will construct a portrait of the "ideal mathematician."
Samuel R. Delany, Babel-17.
It's a port city.
Samuel R. Delany, The Einstein Intersection.
There is a hollow, holey cylinder running from hilt to point in my machete.
Samuel R. Delany, Stars in My Pocket like Grains of Sand.
"Of course," they told him in all honesty, "you will be a slave."
Samuel R. Delany, Tales of Nevèrÿon.
His mother from time to time claimed eastern connections with one of the great families of fisherwomen in the Ulvayn Islands: she had the eyes, but not the hair.
Samuel R. Delany, Triton: An Ambiguous Heterotopia.
He had been living at the men's co-op (Serpent's House) six months now.
Philip K. Dick, Clans of the Alphane Moon.
Before entering the supreme council room, Gabriel Baines sent his Mans-made simulacrum clacking ahead to see if by chance it might be attacked.
Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep?
A merry little surge of electricity piped by automatic alarm from the mood organ beside his bed awakened Rick Deckard.
Philip K. Dick, The King of the Elves.
It was raining and getting dark.
Miep Diekmann, Wiele wiele stap.
kaatje katje kattespul
Bram de Does, Romanée en Trinité.
Sinds ik me bewust met letters bezighoud vraag ik me het volgende af.
Tonke Dragt, Aan de andere kant van de deur.
Op een avond laat lag een jongen stilletjes in zijn bed te lezen.
Tonke Dragt, De Blauwe Boekanier.
Het avontuur van Joris Jas begint met een blauwe fles.
Tonke Dragt, de blauwe maan.
dit is joost
Tonke Dragt, De brief voor de Koning.
Tiuri lag geknield op de stenen vloer van de kapel en staarde naar de bleke vlam van de kaars die voor hem stond.
Tonke Dragt, Geheimen van het Wilde Woud.
Het gekras van een kraai verbrak plotseling de stilte.
Tonke Dragt, Ogen van tijgers.
Jock Martijn stond op zijn balkon, twintig verdiepingen hoog, en keek uit over de stad.
Tonke Dragt, Torenhoog en mijlen breed.
Toen Edu elf jaar was, kocht hij op de rommelmarkt een oude robot, die hij Bob noemde.
Tonke Dragt, De torens van februari.
Hij zei: "schrijf het op."
Tonke Dragt, de trapeze, deeltje 8.
Buiten regende het, maar in het klasselokaal scheen de zon.
Tonke Dragt, Verhalen van de tweelingbroers.
In Bainoe, de mooie hoofdstad van Babina, woonde eens een arme schoenmaker met zijn vrouw.
Tonke Dragt, De Zevensprong.
Het was drukkend heet, al stonden de ramen open, evenals de deur naar de gang.
Jean Dulieu, Paulus en de eikelmannetjes.
Het begon allemaal op een gure herfstmorgen, toen de dorre bladeren in het rond stoven en er een grote eikel pardoes op de neus van Paulus viel.
Jean Dulieu, Paulus en Wawwa.
Het was vroeg in de morgen.
Marguerite Duras, De minnaar.
Op een dag, ik was al oud, kwam er, in de hal van een openbare gelegenheid, een man op me af.
W. A. Dwiggins, Caledonia, A new printing type
The effort that matured into Caledonia started with a strong liking for the Scotch Modern face.
W. A. Dwiggins, WAD to RR, A letter about designing type.
The way I work at present is to draw an alphabet 10 times 12 point size, with a pen or brush, the letters carefully finished.
Dave Eggers, The Circle.
My god, Mae thought.
Suzette Haden Elgin, Uiterst, of de planeet der gemiddelden.
Hij moest heel stil zitten.
T. S. Eliot, Old Possum's Book of Practical Cats.
The Naming of Cats is a difficult matter.
J. M. Selleger-Elout, De luchtreizen van Jantje Puk.
Ver in het Oosten, halverwege de hoogte van de hemel stond de maan.
Madeleine L'Engle, Flits in de ruimte.
Het was een donkere stormachtige nacht.
Annie Ernaux, Alleen maar hartstocht.
Afgelopen zomer zag ik op het Filmnet voor het eerst een seksfilm op de tv.
Euclid, The Elements, Book I. [gut]
A point is that which has no part.
Johan Fabricius, De scheepsjongens van Bontekoe. [dbnl]
"Duivelse jongen, hou die bout vast!"
Barbara Frischmuth, Het vakantiegezin.
Nora had een huis in een bergdorp gehuurd om er met Poeh, haar zoon (eigenlijk meer een "grizzly" dan een teddybeer) de zomer door te brengen.
Neil Gaiman, The Sleeper and the Spindle.
It was the closest kingdom to the queen's, as the crow flies, but not even the crows flew it.
Paul Gallico, The Snow Goose & The Small Miracle.
The Great Marsh lies on the Essex coast between the village of Chelmbury and the ancient Saxon oyster-fishing hamlet of Wickaeldroth.
M. A. Geers, Het Egyptische dodenboek.
"O Stier van het Westen", zegt Thot tot de koning van de eeuwigheid, "ik ben de goddelijkste der beschermgoden."
William Gibson, Agrippa (a book of the dead).
"I hesitated before untying the bow that bound this book together.
William Gibson, Neuromancer.
The sky above the port was the color of television, tuned to a dead channel.
William Gibson, Count Zero.
They set a slamhound on Turner's trail in New Delhi, slotted it to his pheromones and the color of his hair.
William Gibson, Mona Lisa Overdrive.
The ghost was her father's parting gift, presented by a black-clad secretary in a departure lounge at Narita.
William Gibson, Idoru.
After Slitscan, Laney heard about another job from Rydell, the night security man at the Chateau.
William Gibson & Michael Swanwick, Dogfight.
He meant to keep on going, right down to Florida.
Jacob & Wilhelm Grimm, De sprookjes van Grimm.
In oude tijden, toen wensen nog hielp, leefde er eens een koning.
Georg Groddeck, Das Buch vom Es.
Liebe Freundin, sie wünschen, dass ich ihnen schreibe, nichts Persönliches, keinen Klatsch, keine Redensarten, sondern ernst, belehrend, womöglich wissenschaftlich.
Arnon Grunberg, Het bestand.
Kauwen is mediteren.
Arnon Grunberg, Het tweede bestand.
"Er sterven elke dag tweehonderd diersoorten uit, en u hebt het over beschaving?" schreef ze aan een columnist die door haar moeder bijzonder werd gewaardeerd.
Arnon Grunberg, De heilige Antonio.
Dit zijn de eerste woorden die we in het Engels schrijven.
Arnon Grunberg, Krav maga.
Lang heb ik het leven als sport gezien en ik vond het dan ook niet nodig aan andere takken van sport te doen.
Arnon Grunberg, Nee.
Vaak heb ik me afgevraagd wat het nut is van herdenken, van bijeenkomsten als deze.
G. H. Hardy, The new symbolic logic.
Perhaps twenty or thirty people in England may be expected to read this book.
Charles Harness, The Ring of Ritornel.
"Magister," said the Captain deferentially but firmly, "I will take you no further."
Charles Harness, De ring van Ritornel.
"Magister," zei de kapitein eerbiedig maar vastberaden, "ik breng u niet verder."
Horace Hart, Rules for composition and make-up.
These rules are for normal bookwork: they are to be followed wherever practicable.
Wilhelm Hauff, Sprookjes van Hauff. [dbnl]
Er was eens een karavaan die door de woestijn trok.
Robert A. Heinlein, The Cat Who Walks Through Walls.
"We need you to kill a man."
Robert A. Heinlein, Citizen of the Galaxy.
"Lot ninety-seven," the auctioneer announced.
Robert A. Heinlein, Friday.
As I left the Kenya Beanstalk capsule he was right on my heels.
Robert A. Heinlein, Glory Road.
I know a place where there is no smog and no parking problem and no population explosion... no Cold War and no H-bombs and no television commercials... no Summit Conferences, no Foreign Aid, no hidden taxes – no income tax.
Robert A. Heinlein, Job: A Comedy of Justice.
The fire pit was about twenty-five feet long by ten feet wide, and perhaps two feet deep.
Robert A. Heinlein, "The Number of the Beast".
"He's a Mad Scientist and I'm his Beautiful Daughter."
Robert A. Heinlein, Het getal van het beest.
"Hij is een gekke geleerde en ik ben zijn mooie dochter."
Robert A. Heinlein, "The Panki-Barsoom Number of the Beast".
[...] not even an implosion Splat!
Frank Herbert, Dune.
In the week before their departure to Arrakis, when all the final scurrying about had reached a nearly unbearable frenzy, an old crone came to visit the mother of the boy, Paul.
Willem Frederik Hermans, De God Denkbaar Denkbaar De God.
Denkbaar legde met zijn rechterhand de stukken van overtuiging een voor een op tafel.
Willem Frederik Hermans, Moedwil en misverstand.
Ik ben in Aleppo geboren.
Willem Frederik Hermans, Nooit meer slapen.
De portier is een invalide.
Willem Frederik Hermans, Onder professoren.
Het boerderijtje, juister een voormalige boerenarbeiderswoning, min of meer tot buitenhuisje verbouwd, stond te druipen van de regen, die er de hele nacht op neergeplensd was.
Willem Frederik Hermans, Een wonderkind of een total loss.
Het klinkt nu misschien onwaarschijnlijk, maar van nature ben ik er niet zoëen die anderen direct naar de keel vliegt bij het minste verschil van mening.
Annemie Heymans, Pien wil de nacht zien.
Pien zit voor het raam.
Nynke van Hichtum, Afke's tiental. [dbnl]
't Was heel stil in de anders zoo drukke kamer.
Hiram, Sprookje, dan maar.
Er was eens, nog niet zo lang geleden en niet ver hier vandaan, een meisje dat Ojtrilipiraparabimba heette.
Peter Høeg, Smilla's gevoel voor sneeuw.
Het vriest een dikke achttien graden Celsius en het sneeuwt, en in de taal die niet meer de mijne is, heet de sneeuw qanik: grote, bijna gewichtloze kristallen die met stapels tegelijk vallen en de aarde met een laag poedervormige witte rijp bedekken.
Wim Hofman, Welwel, de zeer grote tovenaar.
Er zaten eens tien tovenaars in het Pluizebollebos.
Douglas R. Hofstadter & Daniel C. Dennett, The Mind's I.
You see the moon rise in the east.
W. G. van der Hulst, Peerke en z'n kameraden. [dbnl]
Ze gingen stekeltjes vangen.
Aldous Huxley, Brave New World.
A squat grey building of only thirty-four stories.
Maria Jacques, Morgen is blond.
Gooi nog wat wierook op het vuur.
Janosch, O, wat mooi is Panama!
Er waren eens een kleine beer en een kleine tijger, die beneden bij de rivier woonden.
Tove Jansson, Een komeet boven Moemvallei.
Op dezelfde ochtend dat Papa Moem met de brug over de rivier gereedkwam, deed het diertje Sniff een ontdekking.
Tove Jansson, De hoed van de tovenaar.
Het was op een grijze ochtend dat de eerste sneeuw over de Moemvallei viel.
Tove Jansson, Moem's toverwinter.
De hemel was bijna zwart, maar de sneeuw lag helderblauw in de maneschijn.
Tove Jansson, Het geheim van de winter.
De hemel was bijna zwart, maar de sneeuw leek in het schijnsel van de maan wel lichtblauw.
Tove Jansson, Zomerboek.
Het was een vroege, heel warme ochtend in juli en het had 's nachts geregend.
Johannes van Patmos, Openbaring van Johannes.
Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet.
Fred Julsing, Tien jaren net niet dood.
Als met een zware zak aardappelen 'n steile berg op gaat het weer, nu voor de derde keer, maar het wil niet.
remko kampurt, tjeempie! of liesje in luiletterland.
"Zo, en vertel me nu maar eens prussies hoe de vork in de steel zit", zei mevrouw van Zuylen tegen haar vijftienjarig dochtertje Elizabeth, in het dagelijks gebruik Liesje genoemd, omdat het anders zo'n mondvol was.
Erich Kästner, Drie mannen in de sneeuw.
"Maak toch niet zo'n leven," zei de huisdame mevrouw Kunkel.
Erich Kästner, Dubbele Lotje.
Kennen jullie Seebühl eigenlijk?
Erich Kästner, Emiel en zijn detectives.
"Zo," zei mevrouw Tafelpoot, "breng jij me nu de kan met warm water even achterna!"
Erich Kästner, Fabian.
Fabian zat in een café, dat de naam Spalteholz droeg en las de headlines van de avondbladen: Engels luchtschip ontploft boven Beauvais, Strychnine en linzen in één pakhuis, Negenjarig meisje uit het raam gesprongen, Weer een mislukte ministerpresidentsstemming, De moord in de dierentuin te Lainz, Schandaal in de stedelijke werkverschaffing, De kunstmatige stem in uw vestzak, De omzet van Roerkolen loopt terug, De cadeaus voor de directeur der Reichsbahn Neumann, Olifanten op het trottoir, Zenuwachtigheid op de koffiemarkt, Het schandaal Clara Bow, Staking ophanden van 140.000 metaalbewerkers, Misdadigersdrama in Chicago, Onderhandelingen in Moskou over de dumping van hout, De gardisten van Starhemberg komen in verzet.
Erich Kästner, Hier woont het geluk.
Karl heeft mij uit Londen geschreven en vraagt mij, of wij elkaar midden augustus in Salzburg kunnen ontmoeten.
Erich Kästner, De kleine man.
Hij werd de Kleine Man genoemd en hij sliep in een lucifersdoosje.
Erich Kästner, De verdwenen miniatuur.
Het plein in Kopenhagen, waaraan de Koninklijke Opera staat, heet Kongens Nytorv.
Erich Kästner, De 35ste mei of Koen rijdt naar de Zuidzee.
Het was de 35ste mei.
Erich Kästner, De vliegende klas.
Tweehonderd stoelen werden achteruit geschoven.
Alan Kay & Adele Goldberg, personal dynamic media.
The Learning Research Group at Xerox Palo Alto Research Center is concerned with all aspects of the communication and manipulation of knowledge.
Henk van Kerkwijk, Meindert Swarteziel en het bloed van de duivel.
Lang lang geleden is dit allemaal gebeurd.
Henk van Kerkwijk, Schakelfout.
Geen mens merkte hoe het begon.
Henk van Kerkwijk, Verhalen uit de godenwereld van de Edda.
Vuur en ijs, daar begon het mee.
Daniel Keyes, Flowers for Algernon.
Dr Strauss says I shoud rite down what I think and remembir and evrey thing that happins to me from now on.
Brian King, Vincenzo Natali, Cypher.
"Planning a vacation, Mr. Sullivan?"
Ole Lund Kirkegaard, Lutje Giel.
In een kippenhok in een dorpje woonde eens een jongen die Lutje Giel heette.
Donald E. Knuth, 3:16 Bible texts illuminated.
The Book of Genesis starts at the beginning of time and ends with the story of the pioneering ancestors of the Jewish people.
Donald E. Knuth, Programming pearls: a literate program with Douglas McIlroy, A Review.
The purpose of this program is to solve the following problem posed by Jon Bentley: Given a text file and an integer k, print the k most common words in the file (and the number of their occurrences) in decreasing frequency.
Corine Koole, In bed of op de keukentafel.
"Hij had zijn ochtendjas nog aan, lag op de lakens en rookte."
Gerrit Komrij, De nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw in 1000 en enige gedichten.
Zou ik mogen zeggen dat deze bloemlezing uit de Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste eeuw een van de beste is die ooit werd gemaakt?
Cyril M. Kornbluth, Gomez.
Now that I'm a cranky, constipated old man I can afford to say that the younger generation of scientists makes me sick to my stomach.
Selma Lagerlöf, Niels Holgersson's wonderbare reis. [dbnl]
Er was eens een jongen, die zoo ongeveer veertien jaar oud was, lang en mager en met vlashaar.
Imre Lakatos, Proofs and Refutations, The Logic of Mathematical Discovery.
The dialogue takes place in an imaginary classroom.
Laozi, Tao Te Ching.
The way that can be spoken of is not the constant way;
Laozi, Tao Te Ching.
The way you can go isn't the real way.
Laozi, Het boek van de Tao en de innerlijke kracht.
De eeuwige Tao kan niet in woorden worden uitgedrukt.
Stieg Larsson, Mannen die vrouwen haten.
Het was een jaarlijks terugkerende gebeurtenis geworden.
Eleanor Frances Lattimore, Kimi.
Kimi was de naam van een klein Japans meisje.
Keith Laumer, Assignment in Nowhere.
He sat astride the great war-horse, in the early morning, looking across the field toward the mist-obscured heights where the enemy waited.
Keith Laumer, Galactic Odyssey.
I remember hearing somewhere that freezing to death is an easy way to go; but the guy that said that never tried it.
Keith Laumer, The Other Side of Time.
It was one of those tranquil summer evenings when the sunset colors seemed to linger on in the sky even longer than June in Stockholm could explain.
Keith Laumer, The Time Bender.
Lafayette O'Leary came briskly up the cracked walk leading to Mrs. MacGlint's Clean Rooms and Board, reflecting on his plans for the evening: First, he'd grab a quick bite, then check to see how his plastics experiment was coming along; after that, a look in on his penicillium notatum NRRL 1249.B21 culture, and then...
Ursula K. Le Guin, City of Illusions.
Imagine darkness
Ursula K. Le Guin, The Dispossessed.
There was a wall.
Ursula K. Le Guin, The Earthsea Quartet.
The island of Gont, a single mountain that lifts its peak a mile above the storm-racked Northeast Sea, is a land famous for wizards.
Ursula K. Le Guin, The Lathe of Heaven.
Current-borne, wave-flung, tugged hugely by the whole might of ocean, the jellyfish drifts in the tidal abyss.
Ursula K. Le Guin, Planet of Exile.
In the last days of the last moonphase of Autumn a wind blew from the northern ranges through the dying forests of Askatevar, a cold wind that smelled of smoke and snow.
Ursula K. Le Guin, Rocannon's World.
How can you tell the legend from the fact on these worlds that lie so many years away?
Ursula K. Le Guin, The Shobies' Story.
They met at Ve Port more than a month before their first flight together, and there, calling themselves after their ship as most crews did, became the Shobies.
Ursula K. Le Guin, Small Change.
"Small change," my aunt said as I put the obol on her tongue.
Ed Leeflang (samensteller), Pondje proza.
We voelden, dat we plotseling een scherpe bocht maakten en toen Clarence naar ons toe kwam kruipen, begrepen we, dat er iets mis was.
Cor Ria Leeman, Planeet Epsilon.
Ik was veertien, misschien vijftien toen ik voor de eerste (en laatste) keer een discussie aandurfde, met een van mijn leraars.
Joke van Leeuwen, de metro van magnus.
Dit is Magnus Melk.
Joke van Leeuwen, Toen mijn vader een struik werd.
Ik dacht in die tijd nooit dat het daar ergens anders was.
Richard van Leeuwen, Het verhaal van Aladdin en de wonderlamp.
Sjahrazaad zei: Er is me eens verteld, koning van de wereld, dat er in een van de steden in China een arme kleermaker leefde.
Fritz Leiber, Conjure Wife.
Norman Saylor was not the sort of man to go prying into his wife's dressing room.
Fritz Leiber, Swords Against Death.
A tall swordsman and a small one strode out the Marsh Gate of Lankhmar and east along Causey Road.
Stanislaw Lem, The Futurological Congress.
The Eighth World Futurological Congress was held in Costa Rica.
Stanislaw Lem, A Perfect Vacuum.
Reviewing non-existent books is not Lem's invention; we find such experiments not only in a contemporary writer, Jorge Luis Borges (for example, his "Investigations of the Writings of Herbert Quaine"), but the idea goes further back – and even Rabelais was not the first to make use of it.
Stanislaw Lem, Solaris.
Om negentien uur boordtijd daalde ik langs de mensen die om de schacht heen stonden, via de ijzeren traptreden af in het binnenste van de capsule.
Astrid Lindgren, De gebroeders Leeuwenhart.
Wat ik nu ga vertellen gaat over mijn broer.
Astrid Lindgren, Karlsson van het dak, Karlsson vliegt weer & De beste Karlsson van de wereld.
In een heel gewone straat in Stockholm, in een heel gewoon huis, woont een heel gewone familie die Erikson heet.
Astrid Lindgren, Madieke van het rode huis.
In het grote, rode huis aan de rivier woont Madieke.
Astrid Lindgren, Mio, mijn Mio.
Heeft er iemand naar de radio geluisterd de vijftiende oktober van het vorige jaar?
Astrid Lindgren, Pippi Langkous.
Aan de buitenkant van het kleine stadje lag een oude verwaarloosde tuin.
Astrid Lindgren, De rode vogel.
Lang geleden, in de dagen van de armoede, waren twee kinderen alleen op de wereld achtergebleven.
Astrid Lindgren, Ronja de roversdochter.
In Ronja's geboortenacht woedde er een onweer boven de bergen.
Astrid Lindgren, Samen op 't eiland Zeekraai.
Ga op een zomermorgen eens naar de Strandkade in Stockholm om te kijken of daar soms een wit bootje ligt, dat naar de scheren gaat en Zeekraai 1 heet.
Astrid Lindgren, Superdetective Blomkwist.
Bloed! Dat is buiten twijfel!
H. P. Lovecraft, The Dream Quest of Unknown Kadath.
Three times Randolph Carter dreamed of the marvellous city, and three times was he snatched away while still he paused on the high terrace above it.
H. P. Lovecraft & E. Hoffman Price, Through the Gates of the Silver Key.
In a vast room hung with strangely figured arras and carpeted with Boukhara rugs of impressive age and workmanship, four men were sitting around a document-strewn table.
lucebert, apocrief / de analphabetische naam. [dbnl]
ik mij ik mij
Hector Malot, Alleen op de wereld. [dbnl]
Ik ben een vondeling.
Filippo Tommasso Marinetti, Het manifest van het Futurisme.
Wij hadden de hele nacht gewaakt – mijn vrienden en ik – onder moskeelampen met koperen koepels vol opengewerkte sterren, stralend als onze ziel, die evenzeer verlicht werd door de besloten gloed van een elektrisch hart.
Chris Marker, La Jetée.
This is the story of a man, marked by an image of his childhood.
Gabriel Garcia Márquez, De ongelooflijke maar droevige geschiedenis van de onschuldige Eréndira en haar harteloze grootmoeder.
Eréndira was haar grootmoeder aan het baden toen de wind van haar onheil opstak.
Anne McCaffrey, The Crystal Singer.
Killashandra listened, the words like cold bombs dropping with leaden fatality into her frozen belly.
Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers & William W. Behrens III, The Limits to Growth.
All five elements basic to the study reported here – population, food production, industrialization, pollution, and consumption of nonrenewable natural resources – are increasing.
Doeschka Meijsing, Utopia of De geschiedenissen van Thomas.
Niemand had verwacht dat het ooit zou gebeuren, maar op een warme zomeravond was het zover.
Daphne Merkin, Enchantment.
I am reading aloud to my mother from Shakespeare's sonnets, trying to find one that would be appropriate to recite at her funeral.
Nicholas Meyer, The Seven Per Cent Solution.
As I stated in the preamble to "The Final Problem", my marriage and my subsequent start in private practice wrought a subtle but definite alteration in the pattern of my friendship with Sherlock Holmes.
A. A. Milne, Winnie-de-Poeh.
Op het eerste plaatje zie je Eduard Beer de trappen afkomen, boem, boem, boem, boem, op zijn achterhoofd, achter Janneman Robinson aan.
Else Holmelund Minarik, Kleine Beer.
Het is koud en het sneeuwt.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 2018.
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Piet Mondriaan, De nieuwe beelding in de schilderkunst. [dbnl]
Het leven van den huidigen, gecultiveerden mensch keert zich langzamerhand van het natuurlijke af: het wordt al meer en meer een abstract leven.
Harry Mulish, Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf, tijdens de jongste dag.
Aangezien Johannes op Patmos heeft verzuimd, de exakte datum van de Jongste Dag aan te geven, moeten wij helaas iedere dag op het ergste voorbereid zijn.
Multatuli, Ideen I. [dbnl]
Misschien is niets geheel waar, en zelfs dàt niet.
Multatuli, Max Havelaar. [dbnl]
Ik ben makelaar in koffi, en woon op de Lauriergracht no 37.
Peter Naur, Revised Report on the Algorithmic Language Algol 60.
The report gives a complete defining description of the international algorithmic language Algol 60.
A. S. Neill, De groene wolk of de laatste mensen op de wereld.
Het was een mooie zomerochtend en Neill gaf les op de tennisbaan.
Larry Niven, ARM.
The ARM building had been abnormally quiet for some months now.
Larry Niven, The California Voodoo Game.
For seventy minutes now, the murmur of five thousand throats had built steadily into a cacophony.
Larry Niven, Neutron Star.
The Skydiver dropped out of hyperspace an even million miles above the neutron star.
Larry Niven, Oath of Fealty.
Elsewhere in Los Angeles it was late afternoon, but here was only twilight.
Larry Niven, Protector.
He sat before an eight-foot circle of clear twing, looking endlessly out on a view that was less than exciting.
Larry Niven, Ringworld.
In the nighttime heart of Beirut, in one of a row of general-address transfer booths, Louis Wu flicked into reality.
Larry Niven & Jerry Pournelle, Inferno.
Ik dacht eraan hoe het was om dood te zijn.
Larry Niven & Jerry Pournelle, The Mote in God's Eye.
"Admiral's compliments, and you're to come to his office right away," Midshipman Staley announced.
George Orwell, Nineteen Eighty-Four.
It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen.
Kit Pedler & Gerry Davis, Mutant 59: The Plastic-Eaters.
The switch had cost eighteen dollars and forty-three cents, and although it performed exactly the same task as any other switch on the counter of a general store, it had one difference – unimportant to the houseowner – but vital to Hannsen.
Els Pelgrom, Kleine Sofie en Lange Wapper. [dbnl]
De kleine Sofie was altijd heel nieuwsgierig.
Arturo Pérez-Reverte, De club Dumas.
De lichtflits projecteerde het silhouet van de gehangene op de muur.
Otfried Preussler, Meester van de zwarte molen (Krabat).
Het was in de dagen tussen Nieuwjaar en Driekoningen.
Pauline Réage, Histoire d'O.
Son amant emmène un jour O se promener dans un quartier où ils ne vont jamais, le parc Montsouris, le parc Monceau.
Anne Rice, Interview with the Vampire.
"I see..." said the vampire thoughtfully, and slowly he walked across the room towards the window.
Anne Rice, The Witching Hour.
The doctor woke up afraid.
D. M. Ritchie, S. C. Johnson, M. E. Lesk & B. W. Kernighan, The C Programming Language.
C is a general-purpose programming language featuring economy of expression, modern control flow and data structure capabilities, and a rich set of operators and data types.
Leonard Roggeveen, De ongelofelijke avonturen van Bram Vingerling. [dbnl]
"Willem Beukelszoon," zei Bram tegen Brinio, "Willem Beukelszoon vond het haringkaken uit, en Laurens Janszoon Coster de boekdrukkunst."
Leonard Roggeveen, Het geheim van het oude horloge.
De oude concierge van de H.B.S., Van Putten, riep met een zware stem: "Abraham Jacobus Vingerling."
Morley Roberts, The Promotion of the Admiral And Other Sea Comedies.
Mr. Smith, who ran a sailors' boarding-house in that part of San Francisco known as the Barbary Coast, was absolutely sui generis.
S. E. W. Roorda van Eysinga, Uit het leven van Koning Gorilla. [dbnl]
Koning Gorilla, uit wiens misdadig leven wij ons voorstellen hieronder eenige tafereelen te schetsen, was de oudste zoon van een vorst, die denzelfden naam droeg en behoorde tot het Gorilla-geslacht, dat door wanbestuur en knevelarij het volk diep ongelukkig had gemaakt en dan ook door het volk herhaaldelijk werd weggejaagd, doch zich telkens, steunende op vreemd geweld, weer op de troon wist te herstellen.
Ryan Rowe, Ed Solomon & John August, Charlie's Angels.
"I hear birds can't fly this high"
Rudy Rucker, Jumpin' Jack Flash.
It was a hell of a lecture.
Rudy Rucker (editor), Mathenauts: Tales of Mathematical Wonder.
Modulo a fuzz factor of two per modifier, Mathenauts is a collection of twenty science-fiction stories about math, all written since 1960.
Eric Frank Russell, Diabologic.
He made one circumnavigation to put the matter beyond doubt.
Salman Rushdie, Haroun and the Sea of Stories.
There was once, in the country of Alifbay, a sad city, the saddest of cities, a city so ruinously sad that it had forgotten its name.
Antoine de Saint-Exupéry, De kleine Prins.
Toen ik een jaar of zes was, zag ik op een keer een prachtige plaat in een boek over het Oerwoud, dat "Ware Verhalen" heette.
Julian Scheer & Marvin Bileck, Rain makes applesauce.
The stars are made of lemon juice
Jan Schenkman, Sint Nikolaas en zijn knecht. [dbnl]
Zie, ginds komt de Stoomboot
Wim T. Schippers, Professor Wat-Nat en de Molligraaf.
Jobje stond voor het raam te kijken naar het huis aan de overkant van de straat.
Annie M. G. Schmidt, Pluk van de Petteflet.
Pluk had een klein rood kraanwagentje.
Annie M. G. Schmidt, Woelewippie Onderweg.
Dit is Woelewippie dan!
Arthur Schnitzler, Droomnovelle.
"Vierentwintig bruine slaven roeiden de prachtige galei die prins Amgiad naar het paleis van de kalief moest brengen."
Maurice Sendak, In the Night Kitchen
Did you ever hear of Mickey, how he heard a racket in the night
Maurice Sendak, Max en de Maximonsters.
Toen Max zijn wolfspakje aan had, en kattekwaad uithaalde
Dr. Seuss, Green Eggs and Ham.
I am Sam
Dr. Seuss, The Cat in the Hat.
The sun did not shine.
Mary Shelley, Frankenstein; or, The Modern Prometheus. [gut]
"You will rejoice to hear that no disaster has accompanied the commencement of an enterprise which you have regarded with such evil forebodings."
Paula Smith, A Trekkie's Tale.
"Gee, golly, gosh, gloriosky," thought Mary Sue as she stepped on the bridge of the Enterprise.
Snoopy, It Was a Dark and Stormy Night.
It was a dark and stormy night.
Robert Louis Stevenson, Treasure Island. [gut]
Squire Trelawney, Dr. Livesey, and the rest of these gentlemen having asked me to write down the whole particulars about Treasure Island, from the beginning to the end, keeping nothing back but the bearings of the island, and that only because there is still treasure not yet lifted, I take up my pen in the year of grace 17—, and go back to the time when my father kept the "Admiral Benbow" inn, and the brown old seaman, with the sabre cut, first took up his lodging under our roof.
Bram Stoker, Dracula. [gut]
Left Munich at 8:35 p. m., on 1st May, arriving at Vienna early next morning; should have arrived at 6:46, but train was an hour late.
Arkadi & Boris Stroegatski, Bermtoeristen.
"Ik neem aan dat we de uitstraling van Pilman als uw eerste serieuze ontdekking moeten beschouwen, doctor Pilman?"
Subwerkgroep Klassifikatie, Schema voor de Indeling van de Systematische catalogus in Openbare bibliotheken (vierde herziene druk, augustus 1980).
Najaar 1953 benoemde het Studiecentrum voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken ondergetekenden tot leden van een "Classificatiecommissie", die de opdracht ontving een algemeen bruikbaar indelingsschema voor de Openbare bibliotheken in Nederland te ontwerpen.
Isidoor Teirlinck, Flora Magica.
Heksen wonen of vergaderen zich (natuurlijk 's nachts) in, op, onder of bij sommige Planten.
Toon Tellegen, Juffrouw Kachel.
Dit is mijn dagboek.
Jan Terlouw, Koning van Katoren.
Deze geschiedenis gaat over het land Katoren.
James Tiptree, Jr., The Girl Who Was Plugged In.
Listen, zombie.
Marcel Tolkowsky, Diamond design.
This book is written principally for students of precious stones and jewellers, and more particularly for diamond manufacturers and diamond cutters and polishers.
Marten Toonder, Geld speelt geen rol.
Het Slot Bommelstein werd goed onderhouden, dat moet gezegd worden.
Marten Toonder, Kwetal de breinbaas.
Op een dag in het vroege voorjaar maakten Tom Poes en heer Bommel een kleine voettocht, "om eens helemaal door te waaien en op andere gedachten te komen", zoals heer Bommel zei.
Marten Toonder, De trullenhoedster.
Nog niet lang geleden woonde er in het diepst van het Donkere Bomen Bos een arme weduwe, die een klein dochtertje had, dat Ivy heette.
United Nations, The Universal Declaration of Human Rights.
All human beings are born free and equal in dignity and rights.
Max Velthuijs, Kikker en Rat.
Kikker en Rat zoeken een schat.
Simon Vestdijk, De kellner en de levenden.
Aan de voetbalvereniging, waarvan zij tot laat in de avond een bestuursvergadering hadden bijgewoond, waren Tjalko Schokking en Henk Veenstra wel enigszins ontgroeid.
Vernor Vinge, True Names.
In the once-upon-a-time days of the First Age of Magic, the prudent sorcerer regarded his own true name as his most valued possession but also the greatest threat to his continued good health, for – the stories go – once an enemy, even a weak unskilled enemy, learned the sorcerer's true name, then routine and widely known spells could destroy or enslave even the most powerful.
Kurt Vonnegut, EPICAC.
Hell, it's about time someone told about my friend EPICAC.
J. van der Weijden, Kerstavontuur.
Op een donkere decembermiddag stond een reiskoets klaar op het marktplein van een klein stadje.
H. G. Wells, The Time Machine. [gut]
The man who made the Time Machine – the man I shall call the Time Traveler – was well known in scientific circles a few years since, and the fact of his disappearance is also well known.
H. G. Wells, The War of the Worlds. [gut]
No one would have believed, in the last years of the nineteenth century, that human affairs were being watched keenly and closely by intelligences greater than man's and yet as mortal as his own; that as men busied themselves about their affairs they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water.
Rebecca West, Deliverance.
One autumn evening a woman in her early forties walked along the platform of the Terminal Station in Rome and boarded a wagon-lit in the Paris Express.
Joss Whedon, Objects in Space.
"We're all just floating."
Larry Wilson & Caroline Thompson, The Addams Family.
"Think of it, Thing."
Roger Zelazny, Nine Princes in Amber.
It was starting to end, after what seemed most of eternity to me.

(last modification 2021-09-15)